divendres, 3 de juny de 2016

La musica és armonía.

A l'univers tot es regeix per unes normes màtemàtiques de proporcions estables, l'informació es transment a través d'ones que codifiquen l'informació.

I tot està composat per ones, cicles, des del món subatòmic on sorgèix la materia, el nivell quàntic de la realitat on les partícules i les ones gairebé no es poden distingir, fins els moviments espirals del nostre planeta a través de la galàxia.

Escoltar música, ordenada dins funcions harmòniques, generen resònàncies que ens ordenen, i aporten pau.

http://www.tendencias21.net/Un-satelite-de-la-Nasa-confirma-la-musica-de-las-esferas_a494.html

Les notes venen determinades per una proporciónalitat relativa a partir d'una frecuencia o nota base. actualment utilitzem la frecuencia  que es correspon amb un LA afinat a 440 hz.
Si en voleu saber més sobre les proporcions tonals interiors de les escales podeu llegir: http://www.sacred-geometry.es/?q=es/content/proporci%C3%B3n-en-las-escalas-musicales